Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

AKTUELLT

banner3

— Scroll down for information in english —

Missa inte Medborgarskap för djur? Den 27 mars.

En cirkel om boken Zoopolis

Hur ser ett samhälle ut där djur har rättigheter? Kan djur vara medborgare i en stat? Missa inte årets mest spännande bokcirkel – om makt, politik och relationen mellan människa och djur.

Vi läser den uppmärksammade boken Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights, som visar nya sätt att diskutera djurrätt. I boken lyfts kritik mot djurrättsrörelsens fokus på att vilja eliminera djurs lidande – istället för att skapa en positiv relation till djur genom att ge dom medborgerliga rättigheter. Men hur kan det ske i praktiken? Och vilka problem stöter vi på då? Kan alla grupper av djur räknas som medborgare och vilka konsekvenser får det för medborgarbegreppet?

Kom, läs och diskutera med oss! Cirkelns första träff är den 27 mars. Vi träffas vid sju tillfällen totalt, varannan måndag kl 18.00–19.30. Vi håller till i Solna Folkets hus. Cirkeln arrangeras av Djurens Rätt Stockholm i samarbete med ABF Solna.

ANMÄLAN: Senast den 23 mars vill vi ha din anmälan med namn och kontaktuppgifter. Du anmäler dig genom att maila oss på stockholm@djurensratt.se, sms:a 0700-599 288 eller skicka ett meddelande direkt till vår Facebook-sida. OBS! Vi har ett begränsat antal platser. Det är de som först anmäler sig som kommer få plats.

SPRÅK: Du behöver inte kunna svenska för att delta i cirkeln men däremot engelska. Vi kommer prata både svenska och engelska under träffarna beroende på vilka som deltar.

KOSTNAD/GRATIS: Det är gratis att delta och litteratur för boken kommer finnas att köpa vid första träffen till ett reducerat pris. För dig som vill börja läsa i boken redan nu så går det att läsa den gratis online här: http://www.stafforini.com/txt/Donaldson%20&%20Kymlicka%20-%20Zoopolis.pdf

TILLGÄNGLIGHET: Cirkeln hålls i en lokal och byggnad som är tillgänglig för rullstol. Kontakta oss gärna om du har frågor om tillgängligheten.

HITTA HIT: Solna Folkets hus ligger på Skytteholmsvägen 2, tunnelbana: Blå linje, Solna C, uppgång mot Busstorget. Busshållplats: Solna C eller Huvudsta torg. Parkering finns på Skytteholmsvägen och Klippgatan

Hoppas vi ses!

— Information in english —

Animals as Citizens?

A book circle on Zoopolis

What would a society where animals have rights look like? Would it be possible to grant animals citizenship? Don’t miss the most intriguing book circle of 2017 where we will take a closer look at power, politics and the human-animal relationship.

We will be reading Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights, which discusses new ways to approach animal rights. The book questions the elimination of animal suffering as the main focus of the animal rights movement, instead of creating a positive relationship with animals by providing them with civil rights. Could this be put into practice? And what kind of problems might this cause? Would all types of animals be considered citizens, and how would that effect the very term ”citizen” itself?

Join us for reading and discussion! Our first meeting will be on March 27th. There will be seven meetings in total, every other Monday between 18:00 and 19:30 at Solna Folkets hus. The circle is held by Djurens Rätt Stockholm in cooperation with ABF Solna.

REGISTRATION: Registration can be done by sending an email to stockholm@djurensratt.se, texting 0700-599 288 or sending us a Facebook message. Please submit your name and contact details. Note that there is a limited number of participants. Register no later than March 23rd to secure your place.

LANGUAGE: No Swedish skills are required.The meetings will be held in English and Swedish, depending on the participants.

FEE (FREE!) Participation is free, and the book will be available at a discounted price on the first meeting. You can also find a free version here:http://www.stafforini.com/txt/Donaldson%20&%20Kymlicka%20-%20Zoopolis.pdf.

ACCESSIBILITY: Solna Folkets hus is accessible for wheelchairs.

GETTING HERE: Solna Folkets hus, Skytteholmsvägen 2

Metro: Blue line to Solna C, walk towards busstorget

Bus: Bus stop Solna C or Huvudsta torg

Car: Parking lots available at Skytteholmsvägen and Klippgatan

Hope to see you there!